व्यवसायिक कृषि विशेष कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

व्यवसायिक कृषि विशेष कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यस कार्यालयको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक स्वीकृत व्यावसायिक कृषि सपोर्ट कार्यक्रम अन्तरगत व्यावसायिक कृषि कार्यका लागि कृषकहरुलाई सहकार्यमा फार्म सुदढीकरण एवम् यान्त्रीकरण सहयोगका लागि यस जिल्लामा बसोबास गर्ने बेरोजगार/अर्धबेरोजगार/विदेशबाट फर्केका युवायुवती तथा अन्य कृषकहरुबाट प्रस्ताव आव्हानको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ | यस कार्यक्रमको नमुना आवेदन पत्रको ढाँचा डाउन्लोड़ गर्नको लागि विधुतीय शुसासन सेवा भित्रको नमुना फारामहरु भन्ने विकल्पमा गई “तरकारी/अन्डा उत्पादन/फलफुल खेति/मतस्य पालन/च्याउ/मौरी सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा” भन्ने शिर्षक भित्र”तरकारी, अन्डा उत्पादन, फलफुल खेति, मतस्य पालन, च्याउ, मौरी.pdf”“दूध उत्पादन कार्यक्रम(डेरी) र बाख्रापालन अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा” भन्ने शिर्षक भित्र “दूध उत्पादन कार्यक्रम(डेरी) र बाख्रापालन अनुदान.pdf” नाम गरेको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस |

 

Skip to toolbar