सामाजिक परिचालकहरुका लागि बाल भेला सम्बन्धि दुई दिने तालिम मिति:२०७२/०९/०१ बिहान १०:०० बजेदेखि जि.वि.स.को बैठक कक्षमा संचालन हुदैछ।

Skip to toolbar