वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-05-15 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३
आ.व. २०७१-७२ वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ मा जिल्लामा भएका विभिन्न कार्यालयबाट संचीलित कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन
Skip to toolbar