जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मिति २०७२/११/१७ मा स्वीकृत आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२/१२/०१ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२२ औं जिल्ला परिषद् बैठक बाट स्वीकृत आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गोष्ठीको निर्णय जिल्ला योजना २०७२/०८/२९ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिबाट आयोजित आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट गरिएका निर्णय।
Skip to toolbar